Home » News » ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း၊မူးယစ်ဆေးဝါး၊ လူကုန်ကူးမှုအန္တရာယ်နှင့် သက်ဆိုင်သော အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ ကျင်းပခြင်း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း၊မူးယစ်ဆေးဝါး၊ လူကုန်ကူးမှုအန္တရာယ်နှင့် သက်ဆိုင်သော အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ ကျင်းပခြင်း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊  ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း၊မူးယစ်ဆေးဝါး၊ လူကုန်ကူးမှုအန္တရာယ်နှင့် သက်ဆိုင်သော အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ ကျင်းပခြင်း

IMG_3731

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ လူကုန်ကူးမှုအန္တရာယ်နှင့် သက်ဆိုင်သော အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲကို(၁၉-၂-၂၀၁၉) အင်္ဂါနေ့ နံနက်((၁၀:၀၀)နာရီတွင် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ် ပင်မဆောင်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။Back