Home » News » ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းဇုန် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ (၂၃-၄-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၄-၂၀၁၈ ) အထိ

ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းဇုန် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ (၂၃-၄-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၄-၂၀၁၈ ) အထိ

ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းဇုန် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ  (၂၃-၄-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၄-၂၀၁၈ ) အထိ

00 Match Open Open

ကျင်းပသည့်နေရာ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်

ပြိုင်ပွဲဝင်တက္ကသိုလ်များ

၁။ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်

၂။ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်

၃။ ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်

၄။ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(သာဓုကန်)

၅။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မှော်ဘီ)

၆။ သမဝါယမတက္ကသိုလ် (ဖောင်ကြီး)Back